สุขยกกําลัง พอร์ตยกกําไรกับ Jitta Wealth

โปรโมชั่นสำหรับนักลงทุนที่มองการณ์ไกล

ทุกการลงทุน 1 ล้านบาท
รับเงินเพิ่มทุนเร่งพอร์ตโต
1 แสนบาท
สูงสุดรับ 1 ล้านบาท

หมดเขตร่วมรับโปรโมชั่น
หากคุณต้องการลงทุน Jitta Wealth กรุณาดูข้อมูลที่ www.jittawealth.com
front
content
front
front
content
front
front
content
front

เงินคุณจะเติบโตแค่ไหน
อยู่ที่ความสว่างไสวของ 3 ดวงแก้ว

Jitta Wealth ช่วยคุณจุดประกายดวงแก้ว นำทางพอร์ตพิชิตกำไรเต็มกำลังด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษ

front
content
front

เงินต้น

เงินต้นเพิ่มขึ้น พอร์ตเติบโตได้มากขึ้น

ทุก 1 ล้านบาท รับเงินเพิ่มทุน 10% ของเงินลงทุนเริ่มต้น

สูงสุดถึง 1,000,000 บาท

front
content
front

ผลตอบแทน

ผลตอบแทนต่อปีเพิ่มขึ้น พอร์ตงอกเงยเร็วขึ้น

กำไรระยะยาวชนะดัชนีตลาดด้วยเทคโนโลยี

ตามหลักการลงทุนเน้นคุณค่า เพื่อให้เงินเติบโตได้ชนะดัชนีตลาดในระยะยาว ด้วยค่าธรรมเนียมต่ำ

front
content
front

เวลา

ยิ่งลงทุนนาน ยิ่งรับเงินทุนมากขึ้น

เงินเพิ่มทุนจะเข้าบัญชีของคุณเป็นงวดๆ ทุกปี ในวันครบรอบการปรับพอร์ตจนครบ

เป็นของขวัญเพื่อคนมองการณ์ไกลเช่นคุณ

อนาคตสว่างใส ลงทุนสุขใจทวีคูณ
Jitta Wealth ยกความมั่งคั่งมาให้คุณ

ตัวอย่างเงินเพิ่มทุนที่คุณจะได้รับ

สําหรับเงินเริ่มต้นทุก 1 ล้านบาท และลงทุนไปเรื่อย ๆ 30 ปี

ปีที่เงินเพิ่มทุนที่ได้รับต่อปี
1 - 10 ปี2,000 บาท
11 - 20 ปี3,000 บาท
21 - 30 ปี5,000 บาท
เงินเพิ่มทุนที่ได้รับทั้งสิ้น100,000 บาท

เงินลงทุนเริ่มต้น 10 ล้านบาท เงินเพิ่มทุนที่ได้รับ 1,000,000 บาท

คุณสามารถถอนเงินหรือปิดกองทุนเมื่อไหร่ก็ได้ จะได้รับเงินเพิ่มทุนตามระยะเวลาที่ลงทุนโดยไม่มีการเรียกคืนแต่อย่างใด แต่ยิ่งลงทุนนาน ก็ยิ่งมีเวลาให้เงินเติบโตทบต้นมากขึ้น บวกกับเงินเพิ่มทุนที่ได้รับทุกปี พอร์ตของคุณจะเติบโตได้เร็วกว่า

ขั้นตอนเข้าร่วมแคมเปญ

1. ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ และเปิดบัญชีกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth

2. โอนเงินเข้าบัญชีเพื่อเริ่มลงทุนขั้นต่ำ 1 ล้านบาท ภายใน 31 ธันวาคม 2562

3. รับเงินเพิ่มทุนโอนเข้าบัญชีกองทุนส่วนบุคคลของคุณเมื่อมีการปรับพอร์ตประจำปี

ลงชื่อเปิดบัญชี
Jitta Wealth

เพื่อรับสิทธิเงินลงทุนเพิ่มสูงสุด 1,000,000 บาท

หมดเขตร่วมรับโปรโมชั่น
หากคุณต้องการลงทุน Jitta Wealth กรุณาดูข้อมูลที่ www.jittawealth.com

เงื่อนไขการเข้าร่วมโปรโมชั่น

1. เฉพาะลูกค้าใหม่ของ บลจ. จิตตะ เวลธ์ จำกัด ที่เปิดบัญชีและโอนเงินลงทุนในช่วง 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น ลูกค้าจะต้องโอนเงินขั้นต่ำ 1,000,000 บาท เข้าบัญชีลงทุนครบถ้วน พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินภายใน 15:00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น หากเกินช่วงเวลา จะไม่ได้รับสิทธิ

2. ทุกการลงทุน 1,000,000 บาทในกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth ลูกค้าจะได้รับเงินเพิ่มทุนในอัตรา 10% ของเงินลงทุนครั้งแรก ทยอยเข้าบัญชีกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth ของลูกค้าเป็นงวดๆ ทุกปีจนกว่าจะครบ 10% ของเงินลงทุนครั้งแรก หากลูกค้าปิดบัญชีลงทุนก่อนได้รับเงินเพิ่มทุนครบตามจำนวนดังกล่าว ถือว่าลูกค้าสละสิทธิได้รับเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด

3. ลูกค้าสามารถถอนเงินได้ตามปกติ แต่ต้องคงเงินลงทุนในบัญชีไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินลงทุนเริ่มต้น เช่น ลงทุนเริ่มต้น 10 ล้านบาท จะต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท หากลูกค้าถอนเงินจนเงินลงทุนในพอร์ตลดลงต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มต้น ถือเป็นการสละสิทธิได้รับเงินเพิ่มทุนส่วนที่เหลือทั้งหมด

4. กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้จำกัดสิทธิรับเงินเพิ่มทุนสูงสุด 1,000,000 บาท/คน/สิทธิ ตลอดรายการ (หรือเทียบเท่ากับการลงทุน 10 ล้านบาท) โดยจะคำนวณจากเงินลงทุนเริ่มแรกที่ลูกค้าเริ่มลงทุนเท่านั้น

5. เงินเพิ่มทุนจะถูกนำเข้าบัญชีกองทุนส่วนบุคคลในชื่อของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว โดยจะนำเข้าทุกๆ วันที่มีการปรับพอร์ตประจำปี หรือทุก 365 วันหลังจากวันเริ่มลงทุน

6. กรณีลูกค้าแจ้งปิดกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth ก่อนกำหนดวันโอนเงินเพิ่มทุนงวดแรก บลจ. จิตตะ เวลธ์ จำกัด ขอสงวนสิทธิในการโอนเงินเพิ่มทุนดังกล่าว

7. เงินเพิ่มทุนที่ได้รับไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น หรือแปลงเป็นเงินสดเพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากการลงทุนกับกองทุน Jitta Wealth

8. บลจ. จิตตะ เวลธ์ จำกัด ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ หรือยกเลิกกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

แก้ว 3 ประการแห่งการลงทุน ขุมพลังความมั่งคั่งของปรมาจารย์นักลงทุน วอเรน บัฟเฟตต์ และ ดร. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

สูตรลับที่ทำให้นักลงทุนระดับโลกอย่างวอร์เรน บัฟเฟตต์ สร้างความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานกว่า 50 ปี คือสมการง่ายๆ ประกอบด้วยเงินต้น อัตราผลตอบแทน และเวลา ดั่งแก้ว 3 ดวงที่ส่องสว่าง เสริมพลังให้พอร์ตลงทุนทวีกำลังเติบโต

คุณก็ใช้ประโยชน์จากสูตรของบัฟเฟตต์เพื่อเร่งการเติบโตของพอร์ตได้เช่นกัน เพียงเริ่มต้นลงทุนและเพิ่มทุนสม่ำเสมอ ลงทุนให้ได้ผลตอบแทนสูงๆ และลงทุนระยะยาว

เพิ่มเงินลงทุน

เพิ่มทุนสม่ำเสมอ ปลูกฝังวินัยลงทุนที่ดี เดินเครื่องให้พอร์ตเติบโตเร็วขึ้น เพิ่มเท่าไหร่ กำไรโตเท่านั้น**

เพิ่มอัตราผลตอบแทน

ลงทุนตามหลักการเน้นคุณค่าด้วยเทคโนโลยี ค่าธรรมเนียมต่ำ กำไรชนะดัชนีตลาดในระยะยาว พอร์ตเร่งตัวเติบโต***

เพิ่มระยะเวลาลงทุน

เริ่มลงทุนวันนี้ มีเวลาให้เงินทบต้นเยอะขึ้นเหมือนติดเทอร์โบ ยิ่งลงทุนนาน แรงเติบโตยิ่งก้าวกระโดด****

เพิ่มเงินลงทุน

เพิ่มทุนสม่ำเสมอ ปลูกฝังวินัยลงทุนที่ดี เดินเครื่องให้พอร์ตเติบโตเร็วขึ้น เพิ่มเท่าไหร่ กำไรโตเท่านั้น**

เพิ่มอัตราผลตอบแทน

ลงทุนตามหลักการเน้นคุณค่าด้วยเทคโนโลยี ค่าธรรมเนียมต่ำ กำไรชนะดัชนีตลาดในระยะยาว พอร์ตเร่งตัวเติบโต***

เพิ่มระยะเวลาลงทุน

เริ่มลงทุนวันนี้ มีเวลาให้เงินทบต้นเยอะขึ้นเหมือนติดเทอร์โบ ยิ่งลงทุนนาน แรงเติบโตยิ่งก้าวกระโดด****

เพิ่มเงินลงทุน

เพิ่มทุนสมํ่าเสมอ ปลูกฝังวินัยลงทุนที่ดี เดินเครื่องให้พอร์ตเติบโตเร็วขึ้น เพิ่มเท่าไหร่ กําไรโตเท่านั้น

chart

* จากสูตรคํานวณผลตอบแทนทบต้น FV = PV x (1+r)^n โดยที่ FV แทนมูลค่าสินทรัพย์ในอนาคต PV แทนเงินต้น r แทนอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี ^ คือยกกําลังและ n แทนจํานวนปีที่ลงทุน

** เมื่อเพิ่มเงินลงทุนหรือ PV การเติบโตของเงินจะเป็นไปตามสัดส่วนเงินลงทุนที่เพิ่ม เช่น เพิ่มทุน 1 เท่า ก็จะได้กำไร 1 เท่า

*** เมื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อปีหรือ r เงินจะเติบโตแบบเร่งตัว หรือ exponential โดยอัตราผลตอบแทนทบต้นย้อนหลัง 10 ปี (back test) ของ Jitta Wealth ในตลาดไทยอยู่ที่ 25.59% ต่อปี ชนะดัชนี SET TRI ที่ทำได้ 18.06% ต่อปี

**** เมื่อเพิ่มระยะเวลาการลงทุน ผลตอบแทนจะเพิ่มขึ้นแบบเร่งตัว หรือ exponential โดยที่ปีท้ายๆ จะเร่งตัวสูงขึ้นกว่าปีแรกๆ

ลงชื่อเปิดบัญชี Jitta Wealth

เพื่อรับสิทธิเงินลงทุนเพิ่มสูงสุด 1,000,000 บาท

หมดเขตร่วมรับโปรโมชั่น
หากคุณต้องการลงทุน Jitta Wealth กรุณาดูข้อมูลที่ www.jittawealth.com
PIGPIGPIG
Jitta Wealth คืออะไร?

กองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนในหุ้น โดยใช้เทคโนโลยีดูแลบริหารจัดการอัตโนมัติ ตามหลักการลงทุนเน้นคุณค่าของวอร์เรน บัฟเฟตต์ด้วยระบบ AI สำหรับผู้ต้องการลงทุนอย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป ให้ได้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราการเติบโตของตลาดหุ้นโดยเฉลี่ยในระยะยาว

Jitta Wealth บริหารจัดการโดยบลจ. จิตตะ เวลธ์ จำกัด สตาร์ทอัพแรกในไทยที่ได้รับอนุญาตบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล*

*ได้รับใบอนุญาตบริหารจัดการกองทุนประเภท ค เลขที่ ลค-0105-01 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คำเตือน
  • การลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียกำไรหรือเงินต้น ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และระดับความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • การลงทุนในต่างประเทศไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน จะมีความเสี่ยงที่อาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
  • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลดำเนินการของกองทุนที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน www.jittawealth.com ก่อนตัดสินใจลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
1111/127 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลองค์กร
เกี่ยวกับเราติดต่อเรา
สอบถามเพิ่มเติม
02-026-3707

สงวนลิขสิทธิ์ © 2019 Jitta Wealth Asset Management Co. Ltd.

เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด (“Jitta Wealth”) ผู้บริหารจัดการบัญชีกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth ที่ได้รับใบอนุญาตบริหารจัดการกองทุนประเภท ค เลขที่ ลค-0105-01และดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

Jitta Wealth ให้บริการกองทุนส่วนบุคคลสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ต้องการนำเงินมาลงทุนในตลาดทุน โดยใช้เทคโนโลยี AI วิเคราะห์หุ้นและกลยุทธ์การลงทุนที่จัดทำโดยบริษัทจิตตะ ดอท คอม จำกัด (“Jitta.com”) บริหารจัดการให้แบบอัตโนมัติ เพื่อผลตอบแทนระยะยาวที่สูงกว่าดัชนีตลาด

การลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียกำไรหรือเงินต้น กลยุทธ์การลงทุนของ Jitta Wealth ใช้ข้อมูลวิเคราะห์หุ้นของ Jitta.com ซึ่งคิดคำนวณจากข้อมูลในอดีต อัตราผลตอบแทนที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นสมมุติฐานทางสถิติจากข้อมูลที่มี เพื่อใช้ประกอบการอธิบายรายละเอียดบริการเท่านั้น ไม่สามารถใช้รับประกันผลตอบแทนในอนาคตได้ สถานการณ์ในโลกที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะแง่บวกหรือแง่ลบ สามารถส่งผลกระทบต่อทั้งอุตสาหกรรม หรือกลุ่มธุรกิจ และอาจทำให้พอร์ตหุ้นที่มีการกระจายความเสี่ยงค่อนข้างมากแล้ว ประสบความผันผวนด้านราคาได้ Jitta Wealth ได้รับอนุญาตให้บริหารจัดการกองทุนเพื่อช่วยผู้ลงทุนบรรลุเป้าหมายด้านการเงินผ่านการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทหุ้น โดยไม่มีเจตนาแนะนำความเหมาะสมของกลยุทธ์การลงทุนใด ๆ แก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรคำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนส่วนตัว และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของ Jitta Wealth ก่อนลงทุน

“Jitta Wealth” เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด